Karl-Gisle Skjelbostad prisliste: * 1600,- per time + mva 

Verditakst
Leilighet opp til 100 kvmfra kr 6100
Leilighet 101 – 150 kvmfra kr 8000
Leilighet 151 – 200 kvmfra kr 7000
Leilighet over 200 kvmetter avtale
Hus opp til 120 kvmfra kr 8800
Hus 121 – 200 kvmfra kr 10500
Hus 201 – 300 kvmfra kr 13200
Hus over 300 kvmetter avtale
Fritidsbolig/hytteetter avtale
Tomtetakstetter avtale
El-takstetter avtale
Overtakelseetter avtale
Timepriskr 1600 eks mva
Næringseiendommer / rådgivningkr 1600 eks mva per time
Timesats for rettsapparatkr 1600 eks mva

Andre type oppdrag:

Tjeneste:Pris:
Energimerking(I fm takst/rapport) 1100,-
Reklamasjonsrapport ( Vurdering i fm reklamerte forhold) fra: 5500 - 25 000,-
Badromskontroll, Fuktkontroll, Bygningskontroll, pr time eller fra 1250/3200,-
Skaderapport/Naturskadde rapport fra5000 - 27500,-
Mindre skader/brevrapport fra: 2750,-
Skjønn/Brannskade8300 - 38500,-
Befaring og større skader/ eventuelt oppfølging pr.time1600,-
Møter, befaringer, forberedelse/oppmøte i fm for eksempel tingrett/lagmannsrett pr.time1600,-
Avlysning/endring uten 1 dags varsel/avlysning ved oppmøte1600,- - 2000,-
Oppmåling av bygning (størresle avhenig) fra: 2800 - 5500,-
Uavhengig kontroll av våtrom og lufttetthet ( nybygg ) Fra8300 - 16500,-
Uavhengig kontroll av andre bygningsdeler (nybygg) Fra8300,- - 16500,-
Byggelånsoppfølging/kontroll avhengig av prosjekttets størrelse Fra:8300 - 27500,-
Overtagelseskontroll/protokoller (Nybygg) 1års befaring/kontroll/protkoll Fra:5500 - 27500,-
Ansvarsrett (tillbygg, nybygg) Avhenig av prosjektets størrelse. Fra: 8300 - 33 000,-
Bygg oppfølging. Pr time: 1600,-

Kjøregodtgjørelse tilkommer – normalt over 10Km med kr 8,75 pr. km.

Alle type bomavgifter blir fakturert.

Er du usikker så er du velkommen til å ringe meg eller sende meg en e-post så skal jeg svare deg så fort jeg kan.