Hoved primærtjenester

Prosjektadministrasjon og byggeledelse 

Taksering av næringseiendom 

Byggelånsoppfølging 

Uavhengig kontroll av våtrom 

Taksering av alle typer eiendommer:

 • Forenklet Verditakst (kun refinans)
 • Verdi- og Lånetakst (verditakst)
 • Taksering av tomt, råtomt og utbygging
 • Forhåndstakst (nybygg og tilbygg før oppføring)
 • Byggelånsoppfølging (nybygg og tilbygg)
 • Boligsalgsrapport med Verditakst (NS 3600)
 • Tilstandsrapport Bolig/Fritidseiendom
 • Tilstandsrapport Bolig/Fritidseiendom med arealmåling
 • Tilstandsrapport Våtrom
 • Tilstandsrapport andre bygningsdeler
 • Energimerking

Skade - Fukt - Vann - Brann - Kontroll m.m

 • Skaderapport 
 • Naturskade 
 • Skjønn 
 • Skjønn Brannskade 
 • Skadeskjønn
 • Reklamasjons rapport
 • Reklamasjon saker og eierskifte 
 • Kalkulasjoner 
 • Våtromskontroll
 • Fuktkontroll 
 • Oppmåling av bygning arealer 
 • Kontroll av arealer 
 • Toleransekrav 

Andre typer oppdrag som utføres

Bygge? - Bolig - Tilbygg - Fritidseiendom 

 

 • Uavhengig kontroll av Våtrom og Lufttetthet 
 • Uavhengig kontroll av andre bygningsdeler
 • Byggesak - ledelse og rådgivning 
 • Byggesak - Søknad 
 • Tegninger 
 • Kalkulasjoner 
 • Prosjektering for oppføring av bolig, tilbygg mm 
 • Ansvarstett for oppføring av bolig tilbygg mm 
 • Prosjektledelse 
 • Byggoppfølging nybygg, tilbygg mm 
 • Byggelånekontroll-oppfølging/fakturakontroll 
 • Kvalitetskontroll 
 • Toleransekrav 
 • Energimerking 
 • Overtagelseforretninger/ protokoller 
 • 1 års befaringer-protokoller 
 • Seksjonering eksisterende bygg og nybygg 
 • Bruksendring eksisterende bygg, tomte arealer mm